Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

V SA 2098/92 - Wyrok NSA z 1993-03-15

Zastosowanie do podstawy wymiaru cła stawek określonych w taryfie celnej, ale z pominięciem konsekwencji związanych z brakiem 'klauzuli najwyższego uprzywilejowania', stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa.

SA/Wr 752/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-09-28

Skarga firmy 'S. -Ch.' spółki z o. o. w Ł. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Dyrektora Urzędu Celnego, a także

V SA 2287-2307/92 - Wyrok NSA z 1993-02-25

Skarga Spółki z o.o. 'H.' w S. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

V SA 1024/93 - Wyrok NSA z 1993-10-26

Zwolnienie od cła na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 36 ustawy - Prawo celne /Dz.U. nr 75 poz. 445 ze zm./ ma charakter przedmiotowy a nie podmiotowy.~Zatem obrotu towarowego z zagranicą nie musi dokonywać szkoła, instytut naukowy czy wyższa uczelnia.~W trakcie odprawy celnej musi być tylko ujawniony odbiorca i cel jakiemu ma służyć towar.~Jeżeli importer powołuje się na okoliczności nie udokumentowane przez niego w trakcie odprawy celnej, należy go wezwać o przedłożenie s...

V SA 2360-2364/92 - Wyrok NSA z 1993-05-11

Skarga Danuty Rz. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła i opłaty manipulacyjnej dodatkowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także

SA/Kr 2276/92 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 1993-02-16

Skarga Wiesława G. na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru opłaty manipulacyjnej dodatkowej i wymiaru i cła i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżona decyzję w części dotyczącej wymiaru opłaty manipulacyjnej, a także

V SA 2089/92 - Wyrok NSA z 1993-03-15

Nie jest do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego /art. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej/ uznanie, że rażąco narusza prawo jedynie zastosowanie nieprawidłowej stawki celnej na niekorzyść Skarbu Państwa, natomiast nie narusza rażąco prawa zastosowanie nieprawidłowej stawki celnej na niekorzyść strony.

SA/Wr 1852/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-24

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł w przedmiocie wymiaru cła od napojów~1/ uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję Dyrektora Urzędu Celnego w W. ;~2/ zasądził od Prezesa Głównego Urzędu Ceł na rzecz skarżącej Spółki Akcyjnej 'M.' w W. kwotę 11

SA/Wr 301/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-07-20

Zaskakiwanie obywateli nowymi rozwiązaniami prawnymi bez możliwości dostosowania swoich zachowań do nowego stanu prawnego oraz wprowadzanie w błąd obywateli przez przedstawicieli władzy państwowej zapowiedziami o przyszłym stanie prawnym a następnie niedotrzymywanie tych zapowiedzi - nie jest do pogodzenia z zasadami zaufania obywateli do państwa i zaufania do prawa.
1   Następne >   2