Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 614 Oświata, szkolnictwo wyższe, nauka, działalność badawczo-rozwojowa i archiwa X

I SA 1270/93 - Wyrok NSA z 1993-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w przedmiocie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce:~1/ stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz poprzedzającej ją uchwały Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych Nr BCK

SA/Wr 129/93 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 1993-01-28

skargę Marii N. na pismo Kuratora Oświaty w (...) w przedmiocie odmowy powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w J.W.

I SA 1935/92 - Postanowienie NSA z 1993-01-07

skargę Krzysztofa F. na decyzję Centralnej Komisji do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w przedmiocie odmowy zatwierdzenia uchwały Rady Wydziału Elektrycznego Politechniki (...) o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.