Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

I SA 1719/92 - Wyrok NSA z 1993-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dla Województwa W. w przedmiocie wycofania z obrotu środka spożywczego

III ARN 27/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję (...) Inspektora Sanitarnego (...) w przedmiocie stwierdzenia choroby zawodowej u (...) na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra Sprawiedliwości (...) od wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Lublinie SA/Lu 663/92~ oddala rewizję nadzwyczajną.