Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

SA/Wr 1093/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-10-12

Decyzja administracyjna zawierająca rozstrzygnięcie, którego podstawą jest art. 76 ust. 1 ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska /Dz.U. nr 3 poz. 6 ze zm./, winna precyzować nałożone na stronę obowiązki będące konkretyzacją hipotezy 'odpowiednie czynności' zawartej w tym przepisie.