Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-07-17

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

I OZ 1680/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skarg E. H. oraz Rzecznika Praw Obywatelskich na uchwałę Rady Miejskiej , Nr [...] w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Op 67/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-03-28

Wniosek w przedmiocie wprowadzenia na terenie gminy świadczenia pieniężnego

II SA/Lu 147/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji uznającej świadczenia z funduszu alimentacyjnego za świadczenia nienależnie pobrane w zakresie wniosku pełnomocnika M. W. o dopuszczenie go do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym w charakterze uczestnika postępowania