Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 654 Ujawnianie przez Instytut Pamięci Narodowej informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów X

II SA/Wa 1782/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-11

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

I OZ 69/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie skargi W. W. na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia części dokumentów

II SA/Wa 2015/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-14

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 875/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 924/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-29

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwe funkcjonariusza

III SA/Gd 357/14 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2014-07-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie udostępnienia dokumentów dotyczących nieżyjącej osoby najbliższej

II SA/Wa 114/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-20

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania statusu osoby pokrzywdzonej

II SA/Wa 1492/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-10

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów

II SA/Wa 348/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-09-08

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów zawierających dane wrażliwie funkcjonariusza

II SA/Wa 1503/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w przedmiocie odmowy udostępnienia dokumentów
1   Następne >   2