Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

IV SAB/Wr 73/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-04

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Op 259/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-01-28

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej

I OZ 1052/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie , sygn. akt II SA/Kr 84/19 w pkt I. odmawiające przywrócenia [...] Szkole Zdrowia w K. terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi o wznowienie postępowania sądowego; w pkt II odrzucające skargę [...] Szkoły Zdrowia w K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA w Krakowie sygn. ...