Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

II SO/Ke 1/15 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2015-03-27

Wniosek Wójta Gminy o przywrócenie terminu do przekazania sądowi skargi wraz z aktami sprawy oraz odpowiedzią na skargę w sprawie z wniosku P.K. o wymierzenie Wójtowi Gminy grzywny w trybie art. 55 § 1 p.p.s.a.

II SO/Wa 50/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-22

Wniosek A. Z. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o uzupełnienie postanowienia WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. Z. o wymierzenie Dyrektorowi Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy [...] grzywny za nieprzekazanie w ustawowym terminie skargi dnia z 1 lipca 2014 r. wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

IV SAB/Gl 10/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w C. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SAB/Rz 23/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-06

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

I OZ 591/15 - Postanowienie NSA z 2015-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Wa 293/15 o odmowie przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z [...] stycznia 2015 r., nr [...]

II SAB/Łd 156/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-01-23

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 184/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr [...] w D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Wa 293/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-13

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Bk 45/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-11-24

Wniosek w przedmiocie informacji publicznej
1   Następne >   3