Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Wr 248/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-26

Skarga K. S. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji we W. w przedmiocie skierowania na badania lekarskie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o uzasadnienie

VI SA/Wa 1819/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 1820/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-16

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 1160/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-30

Wniosek w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

III SA/Łd 699/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-09

Wniosek w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

II SA/Ke 75/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na lokalizację stoiska handlowego w pasie drogowym

III SA/Kr 1415/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-08-28

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia pisma Pani J. K. z dnia 3

II GZ 470/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym