Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SA/Gd 580/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-08-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SA/Go 484/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-08-01

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy

IV SA/Wa 1052/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-27

Wniosek w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II OZ 648/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego

II OZ 649/13 - Postanowienie NSA z 2013-08-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Lasów Państwowych , nr [...] w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy

IV SA/Wa 1033/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości