Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Bk 26/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-25

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego

I OZ 343/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...], nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Gl 738/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II SA/Kr 1022/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-21

Wniosek w przedmiocie wznowienia postępowania

I OZ 1016/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przejścia działek z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Gl 94/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi