Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Kr 702/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie wstrzymania płatności

VI SA/Wa 87/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-10

Wniosek w przedmiocie dokonania zmian w budżecie gminy

II SA/Ol 127/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-04-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I OZ 357/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie konkursu na stanowisko w służbie cywilnej

II SA/Ol 228/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-05-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w przedmiocie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

II SA/Ol 811/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-03-18

Wniosek w przedmiocie udzielenia zabezpieczenia społecznego

II SA/Rz 860/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-01-09

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków