Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 1069/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-06-03

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1719/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-02

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gd 71/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1208/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-08-18

Wniosek w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej

IV SAB/Gl 13/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta S.Ś. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w zakresie wniosku skarżącego , sygn. akt IV SAB/Gl 13/08

III SA/Kr 931/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-30

Wniosek w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej

I OZ 255/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w R. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o przyznaniu pomocy finansowej na zakup domu jednorodzinnego

I OZ 801/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia [...], nr [...] w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OZ 865/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji z dnia [...] 08.2005r., nr [...] w przedmiocie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego
1   Następne >   3