Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

IV SAB/Gl 101/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-09-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie funkcjonariuszy Straży Pożarnej

II SAB/Wa 78/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Rektora Komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w przedmiocie rozpatrzenia sprawy i przywrócenia terminu do złożenia wniosku

IV SAB/Gl 56/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w G. w przedmiocie świadectwa służby

II SAB/Wa 149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

II SAB/Wa 474/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wr 53/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-30

Sprawa ze skargi na bezczynność D. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej we W. w przedmiocie odmowy skierowania do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej podległej MSWiA

II SAB/Bk 173/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-19

Sprawa ze skargi na bezczynność P. Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w B. w przedmiocie wypłaty świadczenia

II SAB/Wa 332/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I OSK 3116/19 - Wyrok NSA z 2020-04-29

Skarga kasacyjna na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej I Instancji przy [...] Komendancie Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w O. w przedmiocie udostępnienia akt postępowania dyscyplinarnego

II SAB/Ol 46/19 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej I Instancji w udostępnieniu akt postępowania dyscyplinarnego