Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Bd 1085/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu szkodliwego oddziaływania rzeki na nieruchomości do niej przyległe

II SA/Bd 74/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-04-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków Spółki [...] w przedmiocie planu rzeczowo

IV SA/Po 1000/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-04-16

Sprawa ze skargi W.P. na działania Wójta Gminy C.

II SA/Po 510/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Pile w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia;

II SA/Ol 372/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-04

Sprawa ze skargi T. L. na niewykonanie przez Radę Miejską czynności nakazanych prawem

IV SA/Po 826/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie wykazu kąpielisk na terenie miasta [...] oraz sezonu kąpielowego w roku 2019