Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II OSK 1084/06 - Wyrok NSA z 2007-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarny we Wrocławiu w przedmiocie obciążenia opłatą za badanie wody

II OSK 1085/06 - Wyrok NSA z 2007-07-26

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu w przedmiocie obciążenia opłatą za przeprowadzone badania wody

II OSK 115/06 - Wyrok NSA z 2006-05-25

Skarga kasacyjna na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie w przedmiocie zapewnienia dla Domu Wczasowego 'M.' wody bezpiecznej i zdatnej do spożycia z ujęcia poza strefą ochronną cmentarza

II OSK 2681/17 - Wyrok NSA z 2019-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia oraz zakazu spożywania wody

II SA/Sz 202/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego w S. w przedmiocie stwierdzenia braku przydatności wody do spożycia oraz zakazu spożywania wody