Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Lu 95/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-02-12

Sprawa ze skargi R. S. w przedmiocie wymierzenia Wójtowi Gminy grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie II SAB/Lu 40/06 dotyczącej udrożnienia rowu melioracyjnego

II SA/Bk 631/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-01-15

Sprawa ze skargi S. D. na niewykonanie przez Starostę M. wyroku tutejszego Sądu w sprawie II SAB/Bk 1/07 1.

II SA/Op 410/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-26

Sprawa ze skargi na bezczynność w sprawie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

OSK 1885/04 - Wyrok NSA z 2005-07-25

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Katarzyny i Ireneusza L. na niewykonanie przez Prezydenta Miasta R. wyroku NSA w Warszawie w przedmiocie wymierzenia grzywny