Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6149 Inne o symbolu podstawowym 614 X

II SA/Po 22/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-18

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy doktorantów

II SO/Wa 23/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-14

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego

IV SA/Po 234/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Uczelnianej Komisji Ekonomicznej Uniwersytetu im. [...] w przedmiocie stypendium socjalnego

II SA/Ke 198/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dofinansowania kosztów przygotowania zawodowego młodocianego pracownika

VIII SA/Wa 1008/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] w R. w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata z naruszeniem prawa

I SAB/Wa 205/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-19

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o unieważnienie wyborów organów uczelni

IV SA/Gl 65/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta C. w przedmiocie utworzenia placówki kształcenia ustawicznego

I SAB/Wa 130/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie kontroli

I SAB/Wa 102/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w przedmiocie wydania decyzji administracyjnej

VIII SA/Wa 1007/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Rektora Uniwersytetu [...] im. [...] w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji nadającej tytuł zawodowy licencjata z naruszeniem prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   100