Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

III SA 688/90 - Wyrok NSA z 1990-09-27

skargę Bożeny i Zygmunta małżonków K. na decyzję Wojewody W-skiego w przedmiocie zameldowania na pobyt stały.