Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bd 367/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie pomocy finansowej w formie zasiłku celowego

II SA/Rz 829/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-11-03

Sprawa ze skargi na decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Bd 622/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w T. w przedmiocie zasiłku celowego

SA/Rz 2432/01 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-06-30

Sprawa ze skargi na decyzję SKO [...] w przedmiocie odpłatności za usługi opiekuńcze

II SA/Bd 293/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Lu 491/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-09-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku stałego wyrównawczego

IV SA/Wr 370/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-07-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ośrodka Pomocy Społecznej w B. w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej

II SA/Lu 755/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczeń rodzinnych, w zakresie formalnoprawnej dopuszczalności skargi

II SA/Bd 487/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-09-02

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie zasiłku stałego

II SA/Bd 318/04 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2004-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie świadczenia finansowego z pomocy społecznej
1   Następne >   +2   +5   +10   31