Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

IV SA/Gl 1487/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-05-08

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II OZ 365/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w W. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

VII SA/Wa 2782/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wycofania produktu z obrotu