Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 902/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi S. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Giżycku wyroku WSA w Olsztynie w sprawie sygn. akt II SAB/Ol 72/12

II SA/Wa 1553/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-22

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 2395/10

III SA/Kr 1364/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-09-16

Wniosek pełnomocnika A. K. S. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w dniu 16 września 2013 r. w sprawie ze skargi A. K. S. na niewykonanie przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 146/09

II SA/Po 772/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-04-25

Wniosek R. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku tut. Sądu w sprawie ze skargi L. K. i R. K. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego dla powiatu p. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Poznaniu o sygn. akt II SAB/Po 60/10;

IV SA/Po 185/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-07-30

Wniosek w przedmiocie niewykonania wyroku Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 798/10

II SA/Kr 1373/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt II SA/Kr 1373/12 w przedmiocie odrzucenia skargi na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie z d...

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Go 554/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-02

Wniosek Wspólnoty Mieszkaniowej ul. [...] o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego po wyroku WSA w Gorzowie Wielkopolskim , sygn. akt II SA/Go 640/05, z żądaniem wymierzenia grzywny

II SA/Ol 435/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-09-11

Wniosek S. W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi S. W. na niewykonanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wyroku WSA w Olsztynie w sprawie sygn. akt II SAB/Ol 72/12

VII SA/Wa 2493/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-09

Wniosek S. K. o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi S. K. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 67/11
1   Następne >   2