Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

III SA/Kr 2/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-25

Wniosek A. M. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 2/10 odrzucającego skargę A. M. na niewykonanie wyroku WSA w Krakowie , sygn. akt III SA/Kr 1316/05