Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II OZ 1041/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Pabianicach grzywny za niewykonanie wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad...

II SA/Łd 218/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-08-31

Wniosek Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Łodzi w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 218/10 ze skargi Z. P. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w P. grzywny za niewykonanie wyroku WSA w Łodzi oku, w sprawie o sygn. akt II SA/Łd 967/03