Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

II GW 22/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku Gminy W. o umorzenie odsetek

II GSK 1571/13 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W. w przedmiocie zwrotu dofinansowania realizacji projektu

II GSK 12/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w W. w sprawie ze skargi Gminy W. na pismo Ministra Rozwoju Regionalnego nr [...] w przedmiocie informacji o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania

II GSK 1792/12 - Wyrok NSA z 2014-02-05

Skarga kasacyjna na decyzję Z. W. Ł. w przedmiocie określenia kwoty przypadającej do zwrotu z tytułu realizacji projektu z naruszeniem obowiązujących procedur

III SA/Kr 746/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-12-09

Skarga A Sp. z o.o. z siedzibą w K na rozstrzygnięcie Centrum Przedsiębiorczości w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 2092/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-03

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Dyrektora [....] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

II GW 23/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-19

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpatrzenia sprawy z wniosku Z. G. J. R. o umorzenie odsetek

III SA/Wr 602/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-12-06

Sprawa ze skargi Gminy T. na czynność Marszałka Województwa D. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy na realizację operacji 'Budowa placów zabaw w Gminie T.'

III SA/Kr 1197/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-16

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu

III SA/Kr 405/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Zarządu Województwa w przedmiocie nieuwzględnienia protestu
1   Następne >   2