Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 1302/83 - Wyrok NSA z 1983-12-12

Skarga Władysława G. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia choroby zawodowej i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję.

II SA 2082/82 - Wyrok NSA z 1983-02-15

skargę Chemicznej Spółdzielni Pracy 'Ś' w R. na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia u Jadwigi J. choroby zawodowej.

II SA 336/83 - Wyrok NSA z 1983-05-23

Skarga Dominika O. na decyzję Wojewody Białostockiego w przedmiocie odmowy zwolnienia od opłacania oraz zaniechania ustalenia składki na Fundusz Emerytalny Rolników i na podstawie art. 207 par. 2 pkt 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję, a także, zgodnie z art. 208 Kpa

SA/Gd 769/83 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1983-11-24

Skarga Zygmunta R. na decyzję Wojewody Toruńskiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji Naczelnika Gminy Ł., a także zgodnie z art. 208 Kpa

SA/Wr 278/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-09-27

skargę Wiktora J. na decyzję Rady Nadzorczej Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie objęcia ubezpieczeniem pracowników i wymiaru z tego tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na cele emerytalne.

SA/Wr 496/83 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1983-10-20

skargę Adolfa R. na decyzję Wojewody Legnickiego w przedmiocie wymiaru składki na Fundusz Ubezpieczenia Społecznego Rolników.