Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Sz 458/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Lu 282/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-07-16

Sprawa ze skargi na uchwałę nr [...] Rady Gminy w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2008 r.

VI SA/Wa 2575/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie odmowy zmiany decyzji dostosowawczej

V SA/Wa 122/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach

V SA/Wa 77/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Finansów w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie salonu gier na automatach

II SA/Rz 63/09 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości alkoholu do 4,5%

II SA/Sz 326/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-04-07

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie zmiany decyzji dotyczącej zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

VI SA/Wa 167/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Skarga D. S. na decyzję SKO w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu

I SA/Po 290/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie cofnięcia rejestracji automatu do gier o niskich wygranych

III SA/Wr 359/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu za wyjątkiem piwa,
1   Następne >   +2   +5   +10   100