Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol 658 Bezczynność X

IV SAB/Wa 18/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury i Rozwoju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SAB/Gd 115/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-10

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie warunków zabudowy

II SAB/Kr 234/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-04

Sprawa ze skargi na bezczynność 'T' S.A. z siedzibą w K. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej

II SAB/Gd 240/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w sprawie warunków zabudowy 1. zobowiązuje Samorządowe Kolegium Odwoławcze do rozpatrzenia odwołania M. J. i D. J. od decyzji Wójta Gminy P. w terminie jednego miesiąca od daty otrzymania akt administracyjnych wraz z odpisem wyroku ze stwierdzeniem jego prawomocności, 2. stwierdza, że bezczynność nie nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczeg...

II SAB/Lu 116/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-04-09

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia na bezczynność i przewlekłość postępowania Wójta Gminy

IV SAB/Wa 36/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady W. w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SAB/Wa 202/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza M. w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

II SAB/Gd 101/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-09-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławcze w przedmiocie warunków zabudowy

II OSK 2893/13 - Wyrok NSA z 2014-03-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Wójta Gminy Rokiciny w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji

IV SAB/Po 61/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia odwołania
1   Następne >   +2   +5   +10   14