Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 602 Ceny, opłaty, stawki taryfowe, nie objęte symbolem 611 X

III SA/Kr 348/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-07-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w k. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków l stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II orzeka , że wymieniona w pkt l uchwała nie może być wykonana

III SA/Kr 188/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-21

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w B w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego w B

III SA/Kr 557/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-08-27

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu miasta

III SA/Kr 1029/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości górnych stawek opłat za usunięcie komunalnych odpadów ciekłych i stałych z nieruchomości

III SA/Kr 1076/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-27

skarg J. G., P. K., B. G., J. P., A. M., K. G., A. Z., S. R., J. S., B. S., M. W., J. P., M. Ś., J. F., A. K., K W., K. K., R. P., J. O. i Ł. R. na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

III SA/Kr 721/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Nowy Targ w przedmiocie opłaty za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego

III SA/Kr 1319/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-23

Wniosek w przedmiocie stref taryfowych dla taksówek oraz ustalenia cen urzędowych o charakterze maksymalnym za przewozy taksówkami osobowymi na terenie Gminy

III SA/Kr 56/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta A w przedmiocie ustalenia opłat za świadczenia przedszkoli publicznych w Gminie A

III SA/Kr 1028/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty bazowej za odbiór i utylizację stałych odpadów komunalnych z terenu Miasta
1   Następne >   +2   5