Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 721/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi K. K. na uchwały Rady Miasta: nr [...] w przedmiocie ustalenia warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych,. kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Kr 1145/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-10-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Skale w przedmiocie wysokości opłaty za dokonanie przyłącza do sieci wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 188/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-04-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SO/Kr 11/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Wniosek K. K. o wymierzenie grzywny Radzie Miasta za nie przekazanie skargi w terminie

II SA/Kr 1687/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Świątniki Górne w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z wodociągu gminnego stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 166/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej Nr VIII/72/2011 w przedmiocie rozstrzygnięcia skargi na Burmistrza Gminy Kalwaria Zebrzydowska

II SA/Kr 1155/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych

II SA/Kr 339/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-10-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie warunków podłączenia do miejskich sieci wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji ogólnospławnej

II SA/Kr 742/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie ustalenie opłat za podłączenie się do kanalizacji; stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 743/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-09-28

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w przedmiocie ustalenia opłaty za podłączenie się do magistrali wodociągowej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały
1   Następne >   3