Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 1199/04 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2004-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w O. w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy O.

II SA/Kr 25/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-24

Skarga B. T. na uchwałę Rady Miejskiej w B. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w B.

II SA/Kr 25/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Bieczu w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Urzędu Miejskiego w Bieczu

II SA/Kr 1242/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącej podjęcia czynności stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały

II SA/Kr 1301/06 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-02-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy Niepołomice na rzecz Koła Przyjaciół Harcerstwa

II SA/Kr 923/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-03-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w N. w przedmiocie rekomendacji dla Burmistrza Miasta i Gminy N. dotyczącej podjęcia czynności mających na celu wyjaśnienie sprawy użyczenia nieruchomości będącej własnością Gminy N. na rzecz [...], [...] oraz oddania do użytkowania obiektu Krytej Pływalni

II SA/Kr 95/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-02-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Zakopane