Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 639 Skargi na uchwały organów jednostek samorządowych X

II SA/Kr 1184/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kraków w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 991/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie wprowadzenia czynszu regulowanego opartego na ocenie wartości użytkowej lokalu mieszkalnego

II SA/Kr 197/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-30

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 198/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 215/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 237/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-01-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie rozpatrzenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej

II SA/Kr 352/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-03-13

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutów nieuwzględnionych w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 376/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-03-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie odrzucenia zarzutu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

II SA/Kr 382/05 - Wyrok WSA w Krakowie z 2006-06-06

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie odrzucenia zarzutu do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego stwierdza nieważność § 6 zaskarżonej uchwały.

II SA/Kr 499/05 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy [...]w zakresie § 51 Nr [...] w zakresie § 51w przedmiocie rozpatrzenia protestów nieuwzględnionych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów zwolnionych z rezerwy pod przebieg Trasy Zwierzynieckiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100