Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 1814/99 - Wyrok NSA z 1999-12-17

Art. 20 ust. 2 ustawy w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz.U. nr 77 poz. ...