Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II GZ 195/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-03

Zażalenie na postanowienie WSA w K. w sprawie ze skargi na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w K. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie udzielenia zgody na udzielanie pożyczek przez gminę na remonty

I OSK 917/05 - Wyrok NSA z 2005-11-17

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody L. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków i innych składników wynagrodzenia