Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

III SA/Lu 439/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-01-25

Sprawa ze skargi na decyzję SKO , znak: [...] w zakresie: wniosku Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Ziemi Powiatu R. Porozumienie Obywatelskie w R. o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym postępowania

VI SA/Wa 2898/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-24

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w przedmiocie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu