Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II OZ 1015/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie odmowy dopuszczenia Stowarzyszenia L. w D. do udziału w sprawie ze skargi L. Ś. na zarządzenie zastępcze Wojewody Z. z dnia [...], nr [...] wydane w przedmiocie wygaśnięcia mandatu

II SA 3057/00 - Wyrok NSA z 2001-02-02

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody W.-M. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały (...) Rady Gminy L. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków:~za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodat...

II SA/Wr 870/01 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2001-05-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z 15 stycznia 2001 r. w przedmiocie: stwierdzenia podjęcia par. 4 ust. 4 uchwały Zarządu Województwa D. (...) z 26 września 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznania pracownikom pedagogicznym oświatowych jednostek organizacyjnych Samorządu Województwa D. dodatków: motywacyjnego, funkcjonalnego i z...

II OSK 332/05 - Wyrok NSA z 2005-12-07

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Z. w przedmiocie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Z. z siedzibą w J.

SA/Gd 2363/93 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1994-06-30

Ustalenie wysokości opłaty targowej i sposobu jej poboru nie mieści się bezpośrednio w przedmiocie działalności związku zawodowego i nie wymaga spełnienia obowiązku konsultacji przewidzianego w art. 19 ust. 2 ustawy o związkach zawodowych.

OPS 7/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-09-24

Skarga Wojewody W.-M. na uchwałę Rady Gminy w D. w przedmiocie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego po rozpoznaniu w dniu 24 września 2001 r. na posiedzeniu jawnym wątpliwości prawnych ...