Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

II OZ 1127/06 - Postanowienie NSA z 2006-11-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. (...) w przedmiocie określenia wysokości należnej opłaty podwyższonej za składow...

II SA/Bk 52/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2009-03-17

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy prawa do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

IV SA/Wa 2181/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w S. w przedmiocie : umorzenia postępowania odwoławczego

IV SA 2597/01 - Wyrok NSA z 2003-04-17

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu dotyczącym kary dobowej

IV SA/Wa 1379/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-01

Sprawa ze skargi na postanowienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Lu 175/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie wniosku Społecznego Komitetu o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym

II SA/Gl 1525/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie: kary pieniężnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia w zakresie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika postępowania

II SA/Łd 123/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-04-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu na prawach strony

II SA/Gd 374/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej wycięcia drzew

II SA/Gd 375/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-07-26

Wniosek w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji dotyczącej wycięcia drzew
1   Następne >   2