Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OSK 2095/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w G. oku, nr [...] w przedmioc...

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w W. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 1664/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Gdyni na postanowienie SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ustalenie, że aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego n...

I OSK 680/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-12

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia dodatkowej opłaty rocznej z tytułu niedotrzymania terminów zagospodarowania nieruchomości

I OZ 963/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Rzeszowie z ...

I OSK 736/13 - Postanowienie NSA z 2015-08-20

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie zakończonej wyrokiem NSA w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OZ 742/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...

I OZ 726/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postę...

I OSK 1915/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w K. w przedmiocie opłaty adiacenckiej