Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 610 Sprawy komunalizacji mienia X

I OZ 400/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-20

Zażalenie na postanowienie Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do złożenia odwołania

I OZ 256/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 w zakresie pkt 1. o odrzuceniu zażalenia [...] S.A. w W. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 odrzucające skargę kasacyjną [...] S.A. w W. od wyroku WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 822/07 oddalającego skargę na decy...

I OSK 687/07 - Wyrok NSA z 2008-04-23

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1678/07 - Wyrok NSA z 2008-11-14

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1234/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-10

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1957/06 - Wyrok NSA z 2008-01-16

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 96/07 - Wyrok NSA z 2008-02-19

Skargi kasacyjne [...] Bank [...] S.A. w W. oraz Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 791/07 - Wyrok NSA z 2008-05-13

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 1182/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-02

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę

I OSK 934/07 - Wyrok NSA z 2008-06-17

Skarga kasacyjna na decyzję Krajowej Komisji Uwłaszczeniowej w przedmiocie nabycia mienia państwowego z mocy prawa przez gminę
1   Następne >   +2   5