Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Kr 786/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania w rodzinie zastępczej

I OSK 767/18 - Wyrok NSA z 2018-09-24

Skarga kasacyjna na decyzję SKO we Wrocławiu w przedmiocie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżony wyrok, zaskarżoną decyzję, poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta Wrocławia , nr [..] oraz postanowienie Prezydenta...

I OW 115/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.P. o skierowanie do domu pomocy społecznej

II SA/Rz 567/18 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-09-07

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku celowego

II SA/Łd 530/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej świadczenia wychowawczego

II SA/Łd 531/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej świadczeń rodzinnych

IV SA/Wr 575/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-09-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO we W. w przedmiocie ustalenia wysokości należności podlegającej zwrotowi z tytułu poniesionych zastępczo przez gminę wydatków za pobyt w domu pomocy społecznej

IV SA/Po 594/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-09-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku rodzinnego i dodatku do zasiłku rodzinnego

II SA/Lu 938/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-09-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia wychowawczego

VIII SA/Wa 413/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w R. w przedmiocie świadczenia wychowawczego
1   < Poprzednie   3   Następne >   +2   +5   +10   19