Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 697/92 - Postanowienie NSA z 1992-12-29

skargę Marka W. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w K. w rozpatrzeniu wniosku o wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyrażenia zgody na wykonywanie zawodu adwokata indywidualnie.

II SA 1038/91 - Wyrok NSA z 1992-03-26

Skarga Czesława Ł. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie wpisu na listę adwokatów i na podstawie art. 207 par. 1 i 3 Kpa stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały oraz poprzedzającej ją uchwały Okręgowej Rady Adwokackiej w W. , a także

I PA 5/92 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1992-08-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości (...) o wpis na listę adwokatów - uchylił zaskarżoną decyzję.