Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

VI SA/Wa 1417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 1740/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-03

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie uchylenia uchwały odmawiającej wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wpisu na listę adwokatów

VI SAB/Wa 3/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie powołania na stanowisko komornika sądowego

VI SA/Wa 128/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

VI SA/Wa 294/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy uchylenia lub zmiany decyzji, którą odmówiono stwierdzenia nieważności

VI SA/Wa 798/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności zawiadomienia

II GSK 2830/16 - Wyrok NSA z 2018-09-25

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie skreślenia z listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

II GSK 849/17 - Wyrok NSA z 2018-11-21

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie sprzeciwu od wpisu na listę aplikantów adwokackich

VI SA/Wa 1916/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie niezaliczenia I roku aplikacji adwokackiej

II SAB/Bk 114/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-30

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Okręgową Radę Adwokacką w B. w przedmiocie zawieszenia tymczasowego w wykonywaniu czynności zawodowych
1   Następne >   2