Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

III SA/Łd 1061/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Powiatowego Policji w B. w przedmiocie nagannej opinii o pracowniku ochrony fizycznej pierwszego stopnia

II GSK 1461/10 - Wyrok NSA z 2012-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Sprawiedliwości w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o powołaniu na stanowisko notariusza i wyznaczenia siedziby kancelarii