Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 237/94 - Wyrok NSA z 1994-06-10

Skarga Macieja P. na decyzję Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie odmowy przeniesienia siedziby wykonywania zawodu adwokata i na podstawie art. 207 par. 1 i 2 pkt 1 i 3 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu I instancji, a także

II SA 1297/93 - Wyrok NSA z 1994-02-16

Skarga na decyzję Ministra Sprawiedliwości w tym przedmiocie.

II SA 837/93 - Wyrok NSA z 1994-08-05

Realizacja prawa do wykonywania zawodu przez osobę posiadającą, stwierdzone przez uprawnione do tego organy, warunki jest 'słusznym interesem obywatela' w rozumieniu art. 7 Kpa.