Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Administracyjne postępowanie X
  • Skarżony
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

II SA 1667/97 - Wyrok NSA z 1998-02-26

skargę w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radcowskich.

II SA 1690/97 - Wyrok NSA z 1998-02-27

skargę w przedmiocie odmowy wpisu na listę aplikantów radców prawnych.

III RN 84/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych (...) w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radców prawnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1667/97~uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.

III RN 162/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1998-11-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Krajowej Rady Radców Prawnych (...) w przedmiocie wpisu na listę aplikantów radców prawnych na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa NSA (...) od wyroku NSA w Warszawie II SA 1690/97~uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania.