Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 703/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową

II SA/Wa 841/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-27

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1312/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na broń palną myśliwską

II OSK 1887/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-11

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 915/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

VIII SA/Wa 95/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną do celów sportowych

II SA/Wa 379/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 1055/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-23

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w postanowieniu o wyznaczeniu nowego terminu zakończenia postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń [...]

II SA/Wa 2092/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji o cofnięciu pozwolenia na posiadanie broni palnej gazowej

II SA/Po 141/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-04-02

Sprawa ze skargi B. M. na czynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie czasowego depozytu broni palnej, amunicji oraz pozwolenia na broń
1   Następne >   +2   +5   +10   53