Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 648 Sprawy z zakresu informacji publicznej i prawa prasowego X

I OZ 199/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 27/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-07

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej;

IV SAB/Gl 1/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Rady Miejskiej w K. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SO/Kr 4/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-06-22

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Komendantowi [....] Komisariatu Policji w K.

II SA/Wa 1022/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

IV SAB/Gl 30/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-08-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w Ż. w przedmiocie informacji publicznej w kwestii przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku

IV SAB/Po 48/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie udzielenia informacji

II SAB/Po 65/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Po 65/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-14

Wniosek w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej