Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

III SA/Wr 706/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2005-06-24

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrii w Krośnicach oraz w sprawie zatwierdzenia zmian do statutu tego szpitala

IV SA/Po 36/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-13

Sprawa ze skargi Rady Powiatu na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody w przedmiocie funduszu na pomoc zdrowotną,

II OSK 1891/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-05

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Opolu w przedmiocie wezwania rady powiatu do niezwłocznego powołania dyrektora publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz wezwania rady powiatu do uzupełnienia składu osobowego zarządu powiatu

VII SA/Wa 2068/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

VII SA/Wa 477/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rezygnację i zwolnienie ze stanowiska p.o. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

II SA/Ol 1125/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie regulaminu organizacyjnego Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej

IV SA/Gl 769/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-01-18

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie zakładów opieki zdrowotnej

III SA/Kr 1046/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-03-11

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. G. Narutowicza w Krakowie s k a r g ę

II SA/Op 791/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-19

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego w przedmiocie powołania dyrektora zakładu opieki zdrowotnej

III SA/Wr 585/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-22

Skarga Gminy R. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Gminy R. zatwierdzającej zmiany w Statucie Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej w R.
1   Następne >   +2   6