Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 653 Środki publiczne nie objęte innymi symbolami X

III SAB/Gl 16/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-11-13

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody w przedmiocie absolutorium dla organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego

I SA/Lu 64/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-02-28

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie uchwały Rady Powiatu z dnia [...] Nr [...]

I SA/Go 435/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-06-22

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie określenia gromadzonych dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe

I SA/Gd 927/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-10-05

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VIII/36/11 Rady Gminy w D.

II GSK 410/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-06

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważność uchwały Rady Miasta L. o nr [...]

III SA/Wr 614/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze W D w przedmiocie zasad i trybu umarzania wierzytelności P J i jednostek organizacyjnych P J z tytułu należności pieniężnych

I SA/Ol 661/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-12-10

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego

II GSK 695/15 - Wyrok NSA z 2016-09-22

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie zmiany statutu szpitala

I SA/Łd 124/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-03-21

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Koluszkach Nr XXXVIII/146/2017 w sprawie rozpatrzenia podtrzymanego przez sołtysa wniosku dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2018

III SA/Po 720/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-10-26

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności § 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz § 3 ust.2 pkt 1 uchwały nr [...] Rady Gminy [...] z dnia [...].0
1   Następne >   2