Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II OSK 46/05 - Wyrok NSA z 2005-10-04

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody L. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego

II SA/Kr 1736/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie sprzeciwu w sprawie wykonania robót budowlanych

II SA/Po 582/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-11-25

skarg B. C. i spółki A na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej

II SA/Gl 645/07 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody S. w przedmiocie uznania za zasadną skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Z.

II SA/Kr 514/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-11-06

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [....] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

VII SA/Wa 969/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie niedopuszczalności odwołania

II SA/Ke 668/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-11-07

WSA w Kielcach w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krzysztof Armański po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 7 listopada 2019 r. sprawy ze sprzeciwu [...] od decyzji Wojewody w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala sprzeciw.